Gemeenteraad heeft geen bedenkingen

Zonnevelden passeren volgende mijlpaal De gemeenteraad van Houten verstrekte op 5 juli een voorlopige verklaring van geen bedenkingen voor Zonneweide De Heul en Stroomveld De Knoest. De raadsfracties waren positief over de invulling van de plannen en het betrekken van de omgeving en waren unaniem in hun oordeel. Hiermee komt verlening van de omgevingsvergunning voor […]

Keukentafelgesprekken 4 en 20 september 2021

Met aanwonenden van het geplande stroomveld De Knoest werden door vertegenwoordigers van de coöperaties en de landschapsarchitect gesprekken gevoerd aan huis. Hun ideeën, zorgen en oplossingen werden besproken en genoteerd om ze later mee te nemen in inloopavonden en in de uitwerking van de plannen. Hieronder enkele van de vele opmerkingen: Zicht houden op Houten […]