Ontwerp en locatie

Ontwerp en locatie

Stroomveld De Knoest is een bijzonder project in Houten, middenin de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een unieke combinatie van het opwekken van groene stroom met natuur, recreatie, geschiedenis en educatie.

Over het ontwerp van het zonnepark hebben we nauw overlegd met de omwonenden. Daaruit kwamen de volgende belangrijke punten. Het zonnepark moet zo goed mogelijk passen in het landschap. Er moet rekening worden gehouden met de geschiedenis van het landschap, in het bijzonder de Hollandse Waterlinie. En de natuur moet worden behouden en versterkt. Hieronder leggen we uit hoe we dat van plan zijn.

Locatie

Stroomveld De Knoest ligt in het noordwestelijk deel  van het Eiland van Schalkwijk tegen de A27, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Schalkwijkse Wetering aan. Het ligt ten zuiden van de stad Utrecht, tussen Nieuwegein en Houten in.

De oppervlakte van het plangebied is 40 hectare. Een groot deel (15 hectare) blijft beschikbaar voor landbouw. We geven de natuur de ruimte in het zonnepark. Er wordt namelijk 5 hectare gebruikt voor landschappelijke inpassing. Onder de streep blijft er dan 20 ha voor het zonneveld over.

Vanwege de ligging in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de A27 vlakbij moeten we rekening houden met strenge eisen. Zo worden de panelen 1,50 meter hoog en worden ze in een zogenaamde zuidopstelling geplaatst. Dat is om hinder voor weggebruikers te voorkomen. Ook is deze manier van plaatsen beter voor de bodem. En het levert meer groene stroom op.

(Klik op de afbeelding om te vergroten)

Geschiedenis van het landschap en de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het zonnepark ligt op een bijzondere plek in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In het gebied zijn in de afgelopen jaren veel kenmerken van de Linie verdwenen. Met Stroomveld De Knoest willen we een stukje van de Linie weer in ere herstellen.

In het ontwerp is daarom veel aandacht gegeven aan de archeologische en cultuurhistorische kenmerken van de locatie. Speerpunten in het ontwerp zijn:

  • We maken het verhaal van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit doen we door herstel van het historisch verkavelingspatroon en de aanleg van greppels en sloten.
  • Waar vroeger de Knoesterwatermolen stond bouwen we een uitzichtpunt. Daar geven we informatie over de Linie en over de geschiedenis van het gebied.
  • We brengen kenmerken terug van het vroegere polderlandschap. We voegen bijvoorbeeld een lange zichtlijn toe tussen de zonnepanelen door.

(Klik op de afbeelding om te vergroten)

Recreatie en educatie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie vormt de rode draad in het ontwerp. We willen graag dat het zonnepark een leerzame wandel- en fietsbestemming wordt. Dat kan onder andere door te vertellen hoe het gebied vroeger onder water kon worden gezet.

We leggen een aantrekkelijke wandelroute aan die aansluit op de bestaande wandeling vanuit de Linielanding. De route loopt langs de plek van de verdwenen Knoesterwatermolen. Daar bouwen we een  uitzichtpunt geïnspireerd op de oude wipwatermolen. In de ‘molen’ is er plaats voor een mini expositie. Die vertelt de bezoeker over het unieke en ingenieuze watersysteem van de Linie.

{Klik op de afbeelding om te vergroten)

Zichtbaarheid van het zonneveld

Bij het ontwerp hebben we rekening gehouden met het zicht van buitenaf op het gebied. We willen namelijk dat de omgeving zo weinig mogelijk hinder heeft van het zonnepark.

Het krijgt daarom rondom een aantrekkelijke landschappelijke rand. Die bestaat uit riet en ruigte en is 20 meter breed. Hierdoor zijn de zonnepanelen bijna niet te zien vanaf de aangrenzende wegen en erven. We hebben bewust gekozen om geen hekwerk te plaatsen. Dit moet bijdragen aan het groene karakter.

(Klik op de afbeelding om te vergroten)

Kansen voor de natuur

Het is misschien lastig voor te stellen, maar een zonneveld biedt veel kansen voor de natuur. De grond onder de panelen komt namelijk voor meerdere jaren tot rust. Bij Stroomveld De Knoest hebben we goed gekeken hoe we de natuur verder de ruimte kunnen geven:

  • Een speciale natte natuurzone moet zorgen voor natuurontwikkeling en het verhogen van het aantal verschillende soorten planten en dieren in een gebied.
  • Een 20 meter brede rand, een natuurvriendelijke oever en een kruiden- en faunarijk grasland met ruigte en struweel zorgen dat je het zonnepark nauwelijks ziet. Ze bieden verder voedsel, een broedplaats voor vogels en een leefwereld voor insecten.
  • Het herstellen van het oorspronkelijke verkavelingspatroon zorgt voor greppels met natuurvriendelijke oevers.
  • Bloemrijke natuur (glanshaverhooiland) onder en rond de panelen.
  • Ophangen van nestkasten voor steenuilen/kerkuilen, nestvoorzieningen voor ijsvogels en takkenbergen en maaiselhopen voor onder andere ringslangen.

(Klik op de afbeelding om te vergroten)

Flyer

Je kunt de flyer downloaden: DeKnoest_digital