Keukentafelgesprekken 4 en 20 september 2021

Keukentafelgesprekken 4 en 20 september 2021

Met aanwonenden van het geplande stroomveld De Knoest werden door vertegenwoordigers van de coöperaties en de landschapsarchitect gesprekken gevoerd aan huis.

Hun ideeën, zorgen en oplossingen werden besproken en genoteerd om ze later mee te nemen in inloopavonden en in de uitwerking van de plannen.

Hieronder enkele van de vele opmerkingen:

 • Zicht houden op Houten te houden en de boten zien varen zou wel fijn zijn.
 • Er is zorg dat er meer muggen komen wanneer er stilstaand water wordt gecreëerd. En dat open water ganzen aantrekt.
 • Ontwikkeling van natuur aan de zuidzijde van het plangebied wordt als positief ervaren.
 • Kans: weg aanleggen die voor een betere ontsluiting zorgt voor de
  omwonenden.
 • Nadenken over parkeerplaats voor
  fietsen/auto’s. Idee om laadpalen voor elektrische fietsen te creëren.
 • bromtonen van trafo’s. Deze plaatsen we zo ver mogelijk van de
  bebouwing.
 • g.
  Voorkeur is schets B: panelen zoveel mogelijk tegen de snelweg aan, zodat een gedeelte
  van het totale plangebied (40 ha) aan de oostkant nog steeds door omwonenden ingezet
  kan worden voor agrarisch gebruik. Dit nemen we mee in planvorming.
  Behoefte aan bruggetje over de Schalkwijkse Wetering om andere percelen aan de andere
  kant makkelijker te kunnen bereiken. Op deze manier kan er een betere ontsluiting worden
  gerealiseerdvoor mogelijk nieuw te pachten grond tegen Tull en ’t Waal aan. Dit ter
  vervanging van de grond (25 ha) van het plangebied.
  Planschade regeling besproken, wettelijk recht.

  Het gevoel dat er door de gemeente niet echt wordt omgekeken naar deze hoek van
  Schalkwijk.
  Kanaaldijk Zuid heeft slecht wegdek waar al 30 jaar niets aan wordt gedaan. Veel
  veranderingen voor de kiezen gekregen waarbij de omwonende niet is betrokken: komst
  snelweg, windmolens Nieuwegein, windmolens aan de andere kant van het Amsterdam
  Rijnkanaal.
  Geen voorstander van het zonnepark, vindt de panelen niet mooi. Graag uit het zicht
  middels groenstructuren, ook rondom de toegangsweg. Nemen we mee in de planvorming.
  Zorg: Wat is de impact van het bouwen van het zonnepark, want het huis is niet geheid? De
  bouw zal geen negatieve invloed hebben.
  Er is een zorg dat er meer muggen komen wanneer er een grote plas stilstaand water
  wordt aangelegd. Nemen we mee in de planvorming.
  Er is een zorg dat de landschappelijke inpassing na aanleg snel zal verdwijnen waardoor de
  zonnepanelen zichtbaar worden. Er zal een beheerplan worden opgesteld voor de duur van
  het zonnepark, zodat de groenstructuren netjes onderhouden worden. Nemen we mee in
  de planvorming.
  Technische informatie gedeeld: trafo huisjes (hoogte: 2 meter 10 centimeter) zullen zo ver
  mogelijk van bebouwing geplaatst worden. Hoogte panelen zal onder de 2 meter liggen,
  daarnaast ligt maaiveld ongeveer 0,5 meter onder de weg, dus er kan overheen gekeken
  worden. Oriëntatie: zuid of oost-west is nog niet duidelijk.
  Er is een zorg over waardedaling van ontroerend goed. Coöperatie wil op een later
  moment kijken naar mogelijke compensatie, revenuen terug het gebied in. Daarnaast is er
  een wettelijke regeling van planschade.
  Dilemma: enerzijds meedenken en dus beïnvloeden,