Stappenplan

2021

Locatiekeuze maken

De initiatiefnemers hebben een eerste oriëntatie gedaan op een perceel langs de A27 dat gunstig uitvalt. Een zonneweide hier biedt toekomst én kan een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Houten.

2021
8 februari 2022

Aanbestedingsproces door gemeente

We vragen aanwonenden en omwonenden aan de tekentafel. Samen met hen bespreken we alle opties voor een mooie zonneweide. Het samen opgestelde plan dienen we in bij de gemeente Houten. Zij beoordelen alle ingestuurde plannen en besluiten welke zonneparken door mogen naar een volgende fase.

8 februari 2022
vanaf februari 2022

Vervolg participatieproces

De gemeente Houten heeft Stroomveld De Knoest geselecteerd als een van de drie zonneweides die een vergunning mogen aanvragen. We zullen wederom met aanwonenden en omwonenden om de tafel gaan voor de verdere detaillering van het plan. Ook zullen we een algemene informatiebijeenkomst organiseren voor alle Houtenaren.

vanaf februari 2022
5 april 2022

Vergunningsaanvraag

Wanneer wij voldoende steun voelen voor Stroomveld De Knoest, waar inwoners ook mede-eigenaar van willen worden, gaan wij de vergunningsaanvraag indienen.

5 april 2022

Subsidieaanvraag

Wanneer Stroomveld De Knoest ons door de gemeente Houten gegund is en de vergunning verleend is, zullen we een subsidieaanvraag doen.

Financiering

De ontwikkeling en de realisatie van het project wordt gefinancierd met eigen vermogen en vreemd vermogen. Het eigen vermogen moet door de vier betrokken partijen worden ingebracht. Duurzaam Eiland en Opgewekt Houten zijn inwonersinitiatieven en zullen daarom het benodigde geld ophalen bij inwoners van de gemeente Houten.

Realisatie

Als alle handen op elkaar zijn, de vergunning verleend en de financiering rond is, gaan we Stroomveld De Knoest realiseren. Vanzelfsprekend op basis van de gemaakte afspraken met direct aanwonenden en omwonenden.

Exploitatie

We laten de zon werken voor Houten! Waar mogelijk betrekken we zoveel mogelijk lokale ondernemers bij het onderhoud.