Zonneveld met eerbetoon aan Waterlinie

Zonneveld met eerbetoon aan Waterlinie

Bij de brug van de A27 over het Amsterdam-Rijnkanaal willen de coöperaties Duurzaam Eiland en Opgewekt Houten een zonneveld aanleggen. In november 2021 dienden ze samen met projectontwikkelaars BHM Solar en Chint Solar Nederland het voorstel voor ‘Stroomveld De Knoest’ in als onderdeel van de uitgeschreven tender zonnevelden. De gemeente Houten maakte vorige week bekend dat ze hiervoor nu een omgevingsvergunning kunnen aanvragen.

Compliment

Het plan voorziet in ruim 5 hectare voor natuur, biodiversiteitsversterking, recreatie en cultuurgeschiedenis, en 20 hectare zonnepanelen. “We zijn erg trots dat ons voorstel is geselecteerd,” zegt Bert Smit, voorzitter van Coöperatie Duurzaam Eiland. “Het was best spannend om de deadline voor indiening te halen. Als coöperatie wilden we een plan met echt iets extra’s voor het Eiland hebben. Dat is gelukt, vooral met de hulp van de mensen uit Tull en ’t Waal en Schalkwijk en Stichting Liniebreed Ondernemen. Dat we als coöperaties een omgevingsvergunning mogen aanvragen voor ‘Stroomveld De Knoest’ is een groot compliment aan iedereen die meegewerkt en meegedacht heeft! Men heeft ons scherp gehouden en daar is iets moois uitgekomen.”

Inundatieveld

De extraatjes waarop Smit doelt hebben te maken met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daar heeft Unesco vorig jaar de werelderfgoedstatus aan toegekend. “Met ons project spelen we daar op in,” vertelt hij. “Het gebied kon vroeger vanuit de Schalkwijksewetering onder water worden gezet. Het zijn oude inundatievelden van de Waterlinie. Niet veel mensen weten dat. Met het plan voor Stroomveld De Knoest willen we dat zichtbaar maken. We brengen het oude patroon van inundatiesloten terug. En we bouwen een informatiepunt waar we de geschiedenis van de Waterlinie weer zichtbaar maken!”

Stroomveld De Knoest

De geschiedenis van het gebied gaat trouwens veel verder terug dan de Hollandse Waterlinie. “Het plan heet ‘Stroomveld De Knoest’. Stroomveld gaat over de Waterlinie, De Knoest is afgeleid van de Knoester Watermolen. Die is rond 1602 gebouwd en in 1882 gesloopt. Het informatiepunt dat we willen bouwen gaat daar op lijken.”

Ruimte  

Zonder zonneweide zou de historie niet op deze manier getoond en onderhouden kunnen worden. “Op het Eiland van Schalkwijk vinden wij dit een logische plek voor een zonneweide, tegen infrastructuur aan. We begrijpen dat we allemaal iets moeten doen aan klimaatverandering. De gemeente Houten heeft zich immers tot doel gesteld in 2040 energieneutraal te zijn. Op het Eiland ligt de ruimte voor zonnevelden. Maar we willen dan wel dat die goed worden ingepast. Met ons plan en onze samenwerking met de ontwikkelaars en Opgewekt Houten zorgen we daar voor.” Smit wijst er op dat er voor het plan veel draagvlak is. “We hielden vorig jaar een aantal keukentafelgesprekken en een informatieavond. De betrokkenheid van de omwonenden uit Schalkwijk is groot. Daarom is het een uniek voorstel geworden.”

Lokaal eigendom  

Doel van de coöperaties is, uiteindelijk volledig eigenaar te worden van het project. “Vóór het indienen van het plan hebben we met de commerciële ontwikkelaars een overeenkomst getekend,” licht Bert Smit toe. “We zijn van begin af 50% mede-ontwikkelaar van het project. Als inwoners hebben we dus invloed op hoe het project eruit komt te zien. En we hebben de optie om het aandeel van de ontwikkelaars over te nemen. Dan is Stroomveld de Knoest helemaal van en voor ons als inwoners.”

Inloopavonden

Hoe gaat het nu verder? Bert Smit: “Onze eerstvolgende stappen in 2022 zijn: het organiseren van inloopavonden voor belangstellenden en uiteindelijk het aanvragen van een vergunning en subsidie. ”

De ontwikkelingen zijn ook te volgen via de websites duurzaameiland.nl en opgewekthouten.nl.