Keukentafelgesprekken 4 en 20 september 2021

Keukentafelgesprekken 4 en 20 september 2021

Op de afbeelding hierboven zie je van links naar rechts Plan A, B en C.

Met aanwonenden van het geplande stroomveld De Knoest werden door vertegenwoordigers van de coöperaties en de landschapsarchitect gesprekken gevoerd aan huis.

Hun ideeën, zorgen en oplossingen werden besproken en genoteerd om ze later mee te nemen in inloopavonden en in de uitwerking van de plannen.

Hieronder enkele van de vele opmerkingen:

 • Zicht houden op Houten en de boten zien varen zou wel fijn zijn.
 • Er is zorg dat er meer muggen komen wanneer er stilstaand water wordt gecreëerd. En dat open water ganzen aantrekt.
 • Ontwikkeling van natuur aan de zuidzijde van het plangebied wordt als positief ervaren.
 • Kans: weg aanleggen die voor een betere ontsluiting zorgt voor de
  omwonenden.
 • Nadenken over parkeerplaats voor fietsen en auto’s. Idee om laadpalen voor elektrische fietsen te creëren.
 • Bromtonen van trafo’s. Die worden zo ver mogelijk van de bebouwing geplaatst.
 • Over de verschillende plannen kon men ook een voorkeur aangeven. Zo was er een voorkeur voor plan B met panelen zoveel mogelijk tegen de snelweg aan, zodat een gedeelte van het totale plangebied (40 ha) aan de oostkant nog steeds door omwonenden ingezet
  kan worden voor agrarisch gebruik.
 • Een bruggetje over de Schalkwijkse Wetering om andere percelen aan de andere
  kant makkelijker te kunnen bereiken zou fijn zijn. Op deze manier kan er een betere ontsluiting worden gerealiseerd voor mogelijk nieuw te pachten grond tegen Tull en ’t Waal aan. Dit ter vervanging van de grond (25 ha) van het plangebied.
 • Heeft de aanleg van het zonnepark gevolgen voor het huis dat niet is geheid? Nee, dat heeft geen gevolgen.
 • Er moet een goed beheerplan worden opgesteld voor de duur van het zonnepark, zodat de groenstructuren netjes onderhouden worden. 
 
Zo zijn er veel opmerkingen die zowel voor de aanwonenden als voor de ontwikkelaars als voor de inwoners van Houten in omgeving een toegevoegde waarde hebben.